Väylä - valmennukset

Into® Kehityspolku

Into Väylä on innostavia työpajoja, joissa opitaan systemaattinen ja ennakoiva toimintamalli kannattavan liiketoiminnan perustaksi. Yhteisellä oivaltamisen väylällä varmistetaan tieto oman toimialan viimeisimmistä Demand Management -tuulista, tutustutaan toimiviin käytänteisiin ja löydetään omaan toimintaan parhaiten sopivia kustannustehokkaita työvälineitä.

Lisätietoja

Väylä on tuottojohtamisen yritysvalmennuskokonaisuus ja johdon sparrausta.

On oltava hereillä. Tuottojohtamisen mantra ”oikeat palvelut ja tuotteet, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan, oikeilla hinnoilla, oikeita myyntikanavian hyödyntäen” on nyt ja jatkossa kovenevassa kilpailussa entistä tärkeämpää. Faktoihin perustuvalla tuottojohtamisella saadaan:

 • lisää varmuutta ja osaamista johdolle ja avainhenkilöille toimia innostuneesti.
 • tukea myyntiin ja markkinointiin, jossa voimavarat voidaan kohdentaa oikein.
 • parempaa tulosta ja kassavirtaa, joka mahdollistaa toiminnan ja kasvun.

Väylän yhteisellä matkalla esitellään todistetusti toimivia kansainvälisiä ja kansallisia palvelutoimialojen parhaita käytänteitä, oppeja vastaavista yrityksistä ja työkaluja huomioiden yrityksesi Tutka-kuntokartoituksessa esille tulleita kokonaisvaltaisia havaintoja asiakkaista, markkinoista, kilpailijoista, omista voimavaroista ja kysynnästä.

Havaintojen ja kehitysehdotusten pohjalta valmennuksissa vahvistetaan osallistujien liiketoiminta osaamista, ennakointikykyä ja suunnitelmallisuutta kunkin osallistujan omalla vastuualueella ja hänen vahvuuksiensa pohjalta. Systemaattisesti etenevien työpajojen tavoitteena on varmistaa ja kasvattaa osallistujien kaupallista osaamista paremman hinnoittelun, kanavanhallinnan ja kapasiteetin optimoinnin osin.

Väylä-valmennus- ja sparrauskokonaisuus parantaa koko yrityksen henkilöstön sitoutumista, kasvattaa ennakointikykyä ja halua toimia yhdessä entistä tehokkaammin.

Työpajoissa yhdessä sovitujen tekemisten eteneminen varmistetaan ohjausryhmässä aina ennen seuraavaa valmennuskertaa. Tavoitteellista työskentelyä tuetaan johdon ja asiantuntijoiden henkilökohtaisella sparrauksella  Tällöin voimme luvata, että merkittävää kasvua tapahtuu heti ja suunnitellusti, eikä vain sattumalta.

Lyhyesti Väylä-valmennuskokonaisuus edesauttaa:

 • yritystä saamaan lisää myyntiä, kassavirtaa ja tulosta
 • osaamisen ja yhteishengen kasvua
 • pienentämään tyhjäkäyntiä ja mahdollisia toiminnan tehottomuuden hukkakustannuksia

Väylä-valmennuskokonaisuus tuo kaikille osallistujille käytännönläheistä ymmärrystä yrityksen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja riskeistä, jolloin he kukin pystyvät tietoisemmin ja motivoituneemmin toimimaan kohti yhteisiä myynnillisiä tavoitteita.

Väylä-valmennuskokonaisuuden jälkeen yritys nähdään yleensä henkilöstöä arvostavana, välittävänä ja ammattiosaamisen kasvua tukevana ammattimaisena työnantajana.

Lisätietoja jere.talonen@intocc.eu ja 0408314141.

Mitä saatte

 • Väylällä kasvatat liikevaihtoa, käyttökatetta ja vähennät hukkakustannuksia, tyhjäkäynnistä puhumattakaan.
 • Väylän oivallukset ja opit parantavat mahdollisuuttasi saada avainhenkilösi tarttumaan oikeisiin asioihin ajoissa.
 • Ohjausryhmässä käsittelemme työpajan tulokset, katsomme faktojen kautta tulevaan, varmistamme oikean annostuksen ja viemme toimenpiteet mitattaviksi onnistumisiksi.
 • Väylällä keräät oppeja, voimaa ja välineitä ennakkoon tuleviin merenkäynteihin ja myötätuuliin.
 

Ketä Autamme

 • Toimitusjohtaja
 • Johtoryhmä
 • Avainhenkilöt
 • Henkilöstö

Miten hyödytte

 • Myynti paranee ja hukkakustannukset vähenevät 
 • Avainhenkilöiden kaupallinen osaaminen kasvaa
 • Henkilöstö sitoutuu yritykseen pitkäjänteisesti
 • Yhdessä tekemisen into saadaan esille
 • Prosessit ja vastuut kirkastuvat kaikille
 • Ennakointikyky paranee ja virheet vähenevät
 • Valmiudet hyväksyä jatkuva muutos vahvistuvat
 • Ohjausjärjestelmiä hyödynnetään tehokkaammin
 • Kilpailukyky vahvistuu suhdanteista riippumatta
 

Miten Toimimme

 • Avainhenkilöiden työpajat (6-8 kertaa) sovituin väliajoin, lopuksi kick-off henkilöstölle
 • Ohjausryhmä kokoontuu alussa, työpajojen välissä ja loppuyhteenvetoon
 • Johdon henkilökohtainen sparraus mahdollistetaan tarvittaessa erikseen
 • Osallistujien vastuut ja työtehtävät kunkin työpajojan kehitystoimenpidelistauksen ohjenuorana 
 • Systemaattisella ja tavoitteellisella etenemisellä taataan tulokset
 • Valmennuskokonaisuuden läpimenoaika räätälöity asiakkaan kiireellisyyden mukaan
 • Yrityksen sisäinen ajankäyttö minimoitu, hyödyt investoinnille maksimoitu
Facebook Twitter Google LinkedIn Pinterest Email
Ota yheyttä!

Täytä lomake tai soita numeroon 0505378602