Tutka - kartoitus

Into Tutka on palveluyrityksen liiketoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden kuntokartoitus. Asiantuntijamme hankkivat tarvittavan datan ja haastattelevat yrityksesi avainhenkilöt. Luomme sinulle kokonaiskuvan yrityksesi kaupallisesta kunnosta, resurssien tyhjäkäynnistä, asiakaslähtöisyydestä ja mahdollisuuksista kasvaa ja menestyä.

 

 
Lisätietoja

Tutka – liiketoiminnan kuntokartoituksen avulla käymme lävitse yrityksesi tarpeet, mahdollisuudet ja numeeriset sekä laadulliset edellytykset myynnin kasvulle ja kaupalliselle osaamisen kehittämiselle Demand Managementin (Tuottojohtaminen) näkökulmasta katsottuna.

On oltava hereillä. Tuottojohtamisen mantra ”oikeat palvelut ja tuotteet, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan, oikeilla hinnoilla, oikeita myyntikanavian hyödyntäen” on nyt ja jatkossa kovenevassa kilpailussa entistä tärkeämpää. Faktoihin perustuvalla tuottojohtamisella saadaan:

 • lisää varmuutta ja tietotaitoa, joka mahdollistaa johdolle ja henkilöstölle toimia kannattavasti.
 • tukea myyntiin ja markkinointiin kun niukat voimavarat tulee kohdentaa tärkeimpiin asioihin.
 • parempaa tulosta ja kassavirtaa, joka mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja kasvun .

Tutka tuo yrityksesi “kunnon” esille helposti, ymmärrettävästi ja visuaalisesti, joka puolestaan tehostaa osaamisen kasvua jo heti päivittäisissä työtehtävissä. Kuntokartoituksen kehitysehdotukset parantavat kokonaisnäkemystä ja tietämystä jo yrityksessäsi olevan ammattilaisten laajan kokemuspohjaisen tiedon lisäksi.

Nostamme esille uusia ja tärkeitä asioita, jotka parantavat liikevaihtoa oikein ja systemaattisesti toteutettuina heti ja mahdollistavat pidemmän aikavälin muutoksen oikein. Esille tuotavat asiat ovat aina kohdenettu yrityksen senhetkiseen tilanteeseen, täsmätarpeisiin ja realistisiin reunaehtoihin. Ne ovat toimenpiteitä, joilla voidaan systemaattisesti nykyisillä resursseilla sekä työvälineillä kasvattaa yrityksen liikevaihtoa, käyttökatetta ja voittoa.

Aiemmissa hankkeissamme olemme havainneet, että Tutka toimii myös yrityksen avainhenkilöiden yhteisenä päivitettynä tietopohjana. Yhtenäisellä tiedolla ja suunnalla todennetusti varrmistetaan motivoituneempi ja välittävämpi henkilöstö, joka vuorostaan edesauttaa saamaan entistä enemmän tyytyväisiä asiakkaita ja parempaa tulosta.

Kuntokartoitus voidaan toteuttaa erillisenä toimeksiantona säännöllisin väliajoin (esimerkiksi vuosittain, puolivuosittain tai kvartaaleittain) yrityksen sen hetkisen tilan tai tapahtuneen kasvun todentamiseksi

TAI

Tutka voi olla osa pidempikestoista hanketta yrityksesi ensi askeleena tuottavampaan palveluliiketoimintaan. Yleensä se on osa ja edeltää Into® Kehityspolun Väylä valmennusta. Tällä täsmävalmennuksella varmennetaan henkilöstösi demand management osaamisen kasvu, heidän parempi sitoutuminen työhön ja pysyvä Demand Management toimintapa yritykseesi.

Lisätietoja jere.talonen@intocc.eu / +358408314141

Mitä saatte

 • Tutka valaisee sinulle tuhon karikot ja vapaat väylät. Pääset täysillä eteenpäin turvallisesti. 
 • Vältä väärinarviot. Oikeilla tiedoilla johdat oikein ja minimoit menetykset. 
 • Tiedä minne suntaat hinnoittelu-, asiakaskanava- ja myyntivoimasi. 
 • Tarkka tieto yrityksesi kunnosta on käyttämätön voimavara. Toimi, kasva ja vastaa haasteisiin heti.
 

Ketä autamme

 • Toimitusjohtaja
 • Yrityksen hallitus
 • Johtoryhmä
 • Myynti- ja markkinointijohtaja
 • Kehitysjohtaja
 • Kiinteistön- ja osaakkeeomistajat
 • Kiinnostuneet sijoittajat
 • Operatiivinen johto ja päälliköt

Miten hyödytte

 • Realistinen kuva kipupisteistä ja mahdollisuuksista
 • Liiketoiminnan ja osaamisen kasvun potentiaali
 • Päätösten pohjatiedon laatu ja oikeellisuus
 • Investointien todellinen hyödyntämisen aste 
 • Demand managementin nykytila ja kehitysalueet
 • Selkeyttä asiakas- ja markkinatietoon
 • Kehitysehdotukset kannattaviksi toimenpiteiksi
 

Miten toimimme

 • Johdon ja avainhenkilöiden haastattelut
 • Tiedonkeruu yrityksen tietojärjestelmistä
 • Olemassaolevan tiedon hyödyntäminen
 • Laadullinen ja määrällinen analysointi
 • Yhteenveto, kehitysehdotukset ja konkretia
 • Ehdotukset heti toimeenpantaviksi
 • Projektin kesto määritellään asiakkaan tarpeiden mukaisesti 
 • Asiakkaan ajankäyttö minimoitu, hyödyt maksimoitu 
 • "Keväällä 2012 Tutka:sta alkanut tuottojohtamisprojekti on lisännyt ymmärrystämme majoitusliiketoiminnan olennaisilta osa-aluieilta. Erityisesti systemaattinen ennakointi ja aktiivisempi hinnoittelu on parantanut huonetuottoamme."

  Henry Laine, Toimitusjohtaja
  Henry Laine, Toimitusjohtaja Hotelliyhtymä Oy / Hotelli Helka
 • Hei,

  Tämä kysely ei velvoita sinua mihinkään. Saat meiltä vastauksen ja apua pohdintaasi arkisin 48 tunnin sisällä. Varmistathan, vielä ennen lähetystä, että olet täydentänyt ainakin (*) - merkityt kohdat. Käsittelemme kaikki antamasi tiedot luottamuksellisesti. Täydennä lomake tai soita: 050 537 86 02.

  Kiitos sinulle ajastasi ja mielenkiinnostasi palveluitamme kohtaan.

  Into Coaching & Consulting Oy
Täytä kysely

Facebook Twitter Google LinkedIn Pinterest Email
Ota yheyttä!

Täytä lomake tai soita numeroon 0505378602