Kategoriassa Kategoriassa Tapaat meidät

Palveluiden hinnoittelu - asiakaslähtöisesti, ennakoivasti, kannattavasti

Päivä on tarkoitettu sinulle, joka toimit palvelualojen yrittäjänä, toimitusjohtajana, talousjohdossa kuten controllerina tai johtoryhmän jäsenenä ja vaikutat suoraan tai epäsuorasti palveluiden hinnoitteluun tiedolla tai päätöksillä.

Hinnoittelulla on suurin yksittäinen vaikutus yrityksen tulokseen. Fiksulla hinnoittelulla estetään yrityksen näivettyminen taantumassa ja rakennetaan turbomoottori kasvulle. Hinnoittelu on viestintää ja tärkein voiton teon työkalu, joka kytkeytyy päivittäin asiakkaiden ostokäyttäytymisen uudelleen ymmärtämiseen ja oikeaan arvolupaukseen. Valmennuksen avulla kehität osaamistasi hinnoitella palveluita asiakaslähtöisemmin, kannattavammin ja tehokkaammin. Ole iholla. Kun tunnet asiakkaasi todellisen maksuhalun, hinnoittelet paremmin ja myyt enemmän.

Arkisto

Facebook Twitter Google LinkedIn Pinterest Email
Ota yheyttä!

Täytä lomake tai soita numeroon 0505378602