Kategoriassa Kategoriassa Tapaat meidät

Palveluiden hinnoittelu - asiakaslähtöisesti, ennakoivasti, kannattavasti

Päivä on tarkoitettu sinulle, joka toimit palvelualojen yrittäjänä, toimitusjohtajana, talousjohdossa kuten controllerina tai johtoryhmän jäsenenä ja vaikutat suoraan tai epäsuorasti palveluiden hinnoitteluun tiedolla tai päätöksillä.

Hinnoittelulla on suurin yksittäinen vaikutus yrityksen tulokseen. Fiksulla hinnoittelulla estetään yrityksen näivettyminen taantumassa ja rakennetaan turbomoottori kasvulle. Hinnoittelu on viestintää ja tärkein voiton teon työkalu, joka kytkeytyy päivittäin asiakkaiden ostokäyttäytymisen uudelleen ymmärtämiseen ja oikeaan arvolupaukseen. Valmennuksen avulla kehität osaamistasi hinnoitella palveluita asiakaslähtöisemmin, kannattavammin ja tehokkaammin. Ole iholla. Kun tunnet asiakkaasi todellisen maksuhalun, hinnoittelet paremmin ja myyt enemmän.

Kategoriassa Tutkimukset Lisätty

“5.5 Toimialan tulosjohtamisen tunnusluvut”

Toimialan sisäiset tunnusluvut kuuluvat laajempaan Revenue Managementiin eli tulosjohtamiseen. Tämä tulosjohtamisajattelu on myös jo hotellien hyödyntämää Suomessa. Konsultti Jere Talosen mukaan Revenue Management (RM) on tulovirtojen oikeanlaista ja systemaattista ohjaamista ja johtamista. Päällimmäisenä tavoitteena on maksimoida palveluyrityksen voitto niin lyhyellä kuin pitkällä jänteellä, niin elinkeinon nousu- kuin laskukausina. Hintajoustoilla ja oikeanaikaisella kohdentamisella oikeille asiakasryhmille voidaan saada aikaan huomattava vipuvaikutus yrityksen tulokseen suhteellisen pienellä hintamuutoksella. Jo +1 %:n hinnan nosto voi merkitä 11 %:n tuloksen parantamista. Tyypillisiä tunnuslukuja ovat keskihuonehinta ja käyttöaste sekä RevPAR- tunnusluku.
Lue lisää
1 2 3
Arkisto

Facebook Twitter Google LinkedIn Pinterest Email
Ota yheyttä!

Täytä lomake tai soita numeroon 0505378602